ЩОБ ПІДТРИМАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ - ТИСНІТЬ СЮДИ
ЩОБ ПІДТРИМАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ - ТИСНІТЬ СЮДИ

Пресональні блоги

Блог Дмитра Сінченка
Блог Дмитра Сінченка

Поділіться інформацією про АПН у соцмережах

Наглядова рада Асоціації Політичних Наук

Наглядова рада — це контрольний дорадчий орган Асоціації Політичних Наук, який створюється для здійснення нагляду за додержанням мети створення організації, дотримання організацією чинного законодавства, використання ресурсів. Наглядова рада сприяє розробці і втіленню стратегії розвитку організації, врегульовує конфлікт інтересів, стежить за відповідністю діяльності організації проголошеним  цінностям, цілям і місії. НР розглядає шляхи перспективного розвитку АПН, надає допомогу її керівництву в реалізації статутних завдань організації, здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва АПН, забезпечує ефективну взаємодію АПН з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку громадянського суспільства в Україні.

Юрій Дмитрієв, голова Наглядової ради АПН

Олена Карпенко, член Наглядової ради АПН

Сергій Чабаненко, член Наглядової ради АПН